<% dim namn namn=Request.Form("namn") dim epost epost=Request.Form("epost") dim telefon telefon=Request.Form("telefon") dim adress epost=Request.Form("adress") dim antalskivor antalskivor=Request.Form("antalskivor") dim ovrigt ovrigt=Request.Form("ovrigt") 'detta skickar mail till användaren Set mymail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail") mymail.Subject = "Tack för din beställning av CD:n Help Crush GENDER!" mymail.Body = "Hej " & namn & "!" & vbcr & vbcr & "Kul att ni tycker om vår skiva. bla bla bla." & vbcr & vbcr & "Med vänlig hälsning" & vbcr & "GENDER" & vbcr & "Tel" & vbcr & "Tel" & vbcr & "www.gender.se" mymail.From = "johan@gender.se" mymail.Host = "mail-hub.space2u.com" mymail.To = epost mymail.Send set mymail = Nothing 'detta skickar mail till gender set mymail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail") mymail.Subject = "Beställning av Help Crush GENDER" mymail.Body = "Beställning av Help Crush GENDER" & vbcr & vbcr & "Namn: " & namn & vbcr & "E-post: " & epost & vbcr & "Telefon: " & telefon & vbcr & "Adress: " & epost & vbcr & "Antal skivor: " & antalskivor & vbcr & "Övrigt: " & ovrigt mymail.From = "johan@gender.se" mymail.Host = "mail-hub.space2u.com" mymail.To = "info@informer.se" mymail.Send set mymail = Nothing %>

 

 

Tack <% response.write namn %>!
Din beställning är mottagen.